CONG TY TNHH TGL VIET NAM

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

A full journey of discovery and recovery for your senses, body & mind through multiple concepts. Our first flagship in Hanoi opens in Oct 2020?

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

28A XOM HA HOI , PHUONG TRAN HUNG DAO

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội