GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty chuyên về xây dựng và giao thông, luôn có chế độ đãi ngộ với cán bộ gắn bó lâu dài, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, lương cao, với cán bộ công trường được tạo điều kiện ăn ở tốt như dự án nước ngoài.

THÔNG TIN CÔNG TY

Số 219 Lê Lai, Phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ