công ty tnhh thực nghiệp tường năng

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

công ty tnhh thực nghiệp tường năng chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của công ty tnhh thực nghiệp tường năng, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu công ty tnhh thực nghiệp tường năng

Dự án đầu tư CÔNG TY TNHH THựC NGHIỆP TƯỜNG NĂNG; hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4322236653 chứng nhận lần đầu ngày 26 tháng 07 năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp;

được đăng ký thay đểỉ Nhà đầu tư và thay đổi tỉ lệ góp vốn của các Nhà đầu tư, tăng tổng vốn đầu tư và tăng vốn góp thực hiện dự án (tăng thêm 3.825.000.000 đồng Việt Nam, tương đương 170.000 đô-la Mỹ).

XIAMEN DONGNENG ELECTRIC POWER ENGINEERING co., LTD; giấy phép kinh doanh số 913502067054742067 cấp ngày 17 tháng 05 năm 2001 tại Trung Quốc; địa chỉ trụ sở: Phòng 507, CR Fortune Bay, số 398 đường Gia Hòa, quận Hồ Lí, Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông BU HAITAO; sinh ngày 10 tháng 08 năm 1969; quốc tịch: Trung Quốc; hộ chiếu số G30402891 cấp ngày 22 tháng 07 năm 2008 tại Trung Quốc; địa chỉ thường trú: số 59 Ngũ Duyên Tây Tam, quận Hồ Lí, Thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc; chỗ ở hiện nay: số 280 C16 Lương Định Của, phường An Phú, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh; chức danh: đại diện theo ủy quyền.

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư: CÔNG TY TNHH THựC NGHIỆP TƯỜNG NĂNG; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công TNHH một thành viên sổ 0313940844 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 17 tháng 10 năm 2016 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Ke hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.