CÔNG TY TNHH THUỐ THÚ Y TW1

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

 Kiểm nghiệm mẫu theo phân công của phụ trách phòng;
 Xây dựng, soạn thảo các quy trình thao tác chuẩn của phòng;
 Ghi chép nhật ký thiết bị và hoàn thành đầy đủ các hồ sơ liên quan;
 Vận hành, quản lý và vệ sinh thiết bị kiểm nghiệm;
 Xây dựng bổ sung SOP vận hành, hiệu chuẩn và bảo trì thiết bị kiểm nghiệm.
 Tính toán kết quả, ghi chép hồ sơ kiểm nghiệm. Viết và trả phiếu kiểm nghiệm;
 Lấy mẫu, kiểm tra mẫu vật tư, bao bì nhãn mác. Đảm bảo mẫu kiểm tra được lấy đúng quy trình, đại diện cho lô sản phẩm;
 Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của phụ trách phòng;

Xem thêm Thu gọn

Tuyển dụng

1/12 trang

Top công ty cùng lĩnh vực

Thông tin liên hệ

Địa chỉ công ty
Bình Lương, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên
Xem bản đồ

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội