CÔNG TY TNHH THUỐ THÚ Y TW1

vinavetco.com

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

 Kiểm nghiệm mẫu theo phân công của phụ trách phòng;
 Xây dựng, soạn thảo các quy trình thao tác chuẩn của phòng;
 Ghi chép nhật ký thiết bị và hoàn thành đầy đủ các hồ sơ liên quan;
 Vận hành, quản lý và vệ sinh thiết bị kiểm nghiệm;
 Xây dựng bổ sung SOP vận hành, hiệu chuẩn và bảo trì thiết bị kiểm nghiệm.
 Tính toán kết quả, ghi chép hồ sơ kiểm nghiệm. Viết và trả phiếu kiểm nghiệm;
 Lấy mẫu, kiểm tra mẫu vật tư, bao bì nhãn mác. Đảm bảo mẫu kiểm tra được lấy đúng quy trình, đại diện cho lô sản phẩm;
 Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của phụ trách phòng;

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Bình Lương, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội