CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DONKI-DONKI

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

TUYỂN DỤNG

2
Cửa Hàng Trưởng Quận 10
Nhân Viên Phụ Trách Kênh Thương Mại Điện Tử

THÔNG TIN CÔNG TY

200, đường 3/2 Phường 12, Quận 10

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ