Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ ITD GROUP VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Hiện tại hoạt động chính trong lĩnh vực phân phối thiết bị điện, tư vấn và triển khai giải pháp Smarthome, Smart Building tại khu vực miền Trung

THÔNG TIN CÔNG TY

128 Nguyễn Xuân Khoát, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ