Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư LHC Việt Nam

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

• LHC Việt Nam là công ty tư vấn hoạt động trong nhiều lĩnh vực, như: xã hội, môi trường, dịch vụ. Công ty đã và đang thực hiện nhiều dự án ODA do WB, ADB, JICA, KFW, v.v. tài trợ và các dự án sử dụng nguồn vốn đối ứng trong nước. • Công ty đã và đang hợp tác với các công ty tư vấn quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực xã hội, môi trường để triển khai thực hiện các dịch vụ tư vấn cho các khách hàng trong nước và quốc tế. • Định hướng chiến lược của công ty là tạo ra những khác biệt để cung cấp các dịch vụ với tiêu chuẩn và chất lượng tốt nhất theo yêu cầu của các nhà tài trợ và chủ đầu tư dự án.

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Số 38B ngõ 77, đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội