Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Phước Sơn

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

(Ngành hàng thiết bị điện tử, tin học, màn hình LED, LCD)

THÔNG TIN CÔNG TY

Số 10, Gò Nãy 10, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ