CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS DSD

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS DSD được thành lập vào ngày 13/7/2020 tại Thành Phố Bắc Ninh. Hoạt động trong lĩnh vực vận tải với 100% vốn đầu tư nước ngoài.

THÔNG TIN CÔNG TY

Nguyễn Đăng Đạo - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ