Công Ty TNHH Thương Mại và Sản xuất Ngôi Sao Vàng

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

TUYỂN DỤNG

2
Trưởng Phòng Kinh Doanh

THÔNG TIN CÔNG TY

355- 357 Nam Dư, Hoàng Mai, Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ