Công ty TNHH Tima hub

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

TIMA HUb bắt đầu tham gia thị trường tài chính công nghệ từ năm 2015 với vai trò là nhà cung cấp nền tảng công nghệ cho vay ngang hàng (P2P) đầu tiên tại Việt Nam. Tháng 6 năm 2016,

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

S6 960 Dzc&ng Lang, P/nr&ng Lang Tlnrcing, Quán Ddng Da, Thành pM Ha Ni, Viçt Narn

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội