CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU C&T

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU C&T chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU C&T, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU C&T

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

Chi tiết: May, thêu trang phục.

It’s our mission to build an exceptional textile manufacturing system with high profile employees and high technology. We are committed to provide the best quality of products and services to our customers and better quality of life to our employees in a sustainable way.