Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa

http://doevietnam.com/

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

We are Dentistry of Excellence (D.O.E) Co., Ltd., one of the largest distributors in Vietnam of high quality dental products imported from Europe, USA and Japan. Founded in 1997, we offer the largest range of dental products to the dental community, from specific consumable supplies to a broad range of dental equipment.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

133 nguyen chi thanh, Quận 5, TP. Ho Chi Minh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội