Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa

We are Dentistry of Excellence (D.O.E) Co., Ltd., one of the largest distributors in Vietnam of high quality dental products imported from Europe, USA and Japan. Founded in 1997, we offer the largest range of dental products to the dental community, from specific consumable supplies to a broad range of dental equipment.