Công Ty TNHH Truyền Số Liệu LOTTE Việt Nam

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

Being a boost engine of LOTTE Group which carries out the best performance in business areas of distribution, manufacturing/construction, chemicals, finance and service, LOTTE DATA COMMUNICATION is a company specialized in IT services and is leading the informatization of 21 C. Since the establishment in 1996, LOTTE DATA COMMUNICATION is maximizing the business value of our clients by enhancing the level of informatization with our organized IT services including System Management(SM), System Integration(SI), IT consulting and e-biz.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Tầng 31, Toà Tây, toà nhà LOTTE Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội