Công ty TNHH Tư vấn du học và Ngoại ngữ Language Plus Academix

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Tư vấn du học và Ngoại ngữ Language Plus Academix chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Tư vấn du học và Ngoại ngữ Language Plus Academix, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Tư vấn du học và Ngoại ngữ Language Plus Academix

LPA là nơi đào tạo ngoại ngữ và kỹ năng đáng tin cậy trên địa bàn TP.HCM, mang đến những giá trị khai phóng và vượt trội cho người học, làm cầu nối giữa nhà trường và cuộc sống, giữa đại học và phát triển sự nghiệp.