Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD CLICK

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ OD CLICK

OD CLICK là công ty tư vấn chuyên nghiệp về phát triển tổ chức, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh và năng lực của bộ máy nhân sự. 


Tầm nhìn: 

Trở thành sự lựa chọn tin cậy, cung cấp các giải pháp hiệu quả, đem lại thành công cho các doanh nghiệp và tổ chức trong kỷ nguyên tri thức. 


Sứ mệnh:

Khơi dậy tiềm năng, giá trị, sức sáng tạo của các nhà lãnh đạo và các tổ chức vì sự phát triển bền vững. 


Giá trị cốt lõi:

Whole-heartedness: Tận tâm đến từng chi tiết, chân thành trong từng ứng xử, cam kết dài hạn với công việc. 

Innovative Knowledge: Kích thích tư duy đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển hệ thống, dựa trên nền tảng tri thức.

Responsibility: Trách nhiệm cao nhất với lợi ích của khách hàng, lợi ích của cộng đồng, và sự chính trực của tổ chức.

TUYỂN DỤNG

2

ĐÁNH GIÁ

100%
Sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè

Đánh giá chung:

5.0

THÔNG TIN CÔNG TY

Phòng 1021, Tầng 10, Toà nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ