CÔNG TY TNHH TƯ VÁN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN THUẾ FINTAX REPLUS

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

Chi tiết: - Các dịch vụ kiểm toán, gồm kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và công việc kiểm toán khác - Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, thông tin tài chính và dịch vụ bảo đảm khác - Tư vấn kinh tế, tài chính, thuế; - Tư vấn quản lý, chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp; - Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị của doanh nghiệp, tổ chức; - Dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; - Thẩm định giá tài sản và đánh giá rủi ro kinh doanh; - Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán; - Dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật.

Xem thêm Thu gọn

Tuyển dụng

1/12 trang

Top công ty cùng lĩnh vực

Thông tin liên hệ

Địa chỉ công ty
Văn phòng 05, Tầng 24, Tòa Nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xem bản đồ

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội