Công ty TNHH UConcept - Lobbster

https://lobbster-studio.com

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Lobbster is a pioneer fashion brand that leads the fashion design trends in Vietnam. Over 5 years of construction and development, we are pround to say that our products have helped thousands of women become more confident and attractive.

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

61 Lạc Trung, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội