Công ty TNHH UConcept - Lobbster

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH UConcept - Lobbster chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH UConcept - Lobbster, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH UConcept - Lobbster

Lobbster is a pioneer fashion brand that leads the fashion design trends in Vietnam. Over 5 years of construction and development, we are pround to say that our products have helped thousands of women become more confident and attractive.

Công ty TNHH UConcept - Lobbster Tuyển dụng