Công ty TNHH Việt Nam Chemical Logistics

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Việt Nam Chemical Logistics chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Việt Nam Chemical Logistics, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Việt Nam Chemical Logistics

Công ty vận tải hóa chất 100% vốn đầu tư từ tập đoàn Mitsubishi, Nhật Bản