GIỚI THIỆU CÔNG TY

Kế toán viên - làm các công việc trong phòng kế toán: nhập chứng từ, theo dõi đối chiếu công nợ......

THÔNG TIN CÔNG TY

Cụm CN Phong Khê, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ