CÔNG TY TNHH VƯỢT KỲ VỌNG

http://www.eplus.com.vn/

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

ePlus Group is a marketing full-service agency, we contribute to the list of BTL services: Event, PR, Digital, Exhibition, IMC. We have been working with international corporations and organizations, so our commitments have always met the professional standards and experiences that best meet the clients's expectation.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Phu My Hung New Urban, R3-33 Pham Thai Buong, My Toan 1, Tan Phong Ward, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội