Công ty TNHH Worldfusion Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH World Fusion Việt Nam có vốn đầu tư 100% từ nước ngoài. Lĩnh vực hoạt động về phát triển phần mềm. 


TUYỂN DỤNG

1
Nhân Viên .Net Developer (C#, Nb.Net) (Lương Upto 25M)

THÔNG TIN CÔNG TY

Tầng 7, Hòa Bình office tower, 106 Hoàng Quốc Việt

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ