CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH KHÔI

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH KHÔI

Địa chỉ công ty

99 Cao Sơn, Phường An Hoạch, TPTH

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội