CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA HƯNG TUYỂN DỤNG

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng bằng các kênh marketing .

- Chăm sóc và phát triển nguồn khách hàng của bản thân.

- Lập kế hoạch công tác tuần/tháng/quý của bản thân theo định hướng của Công ty.

THÔNG TIN CÔNG TY

08 Hương Giang - Phường Đồng Hải - TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ