CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA HƯNG TUYỂN DỤNG

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA HƯNG TUYỂN DỤNG chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA HƯNG TUYỂN DỤNG, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA HƯNG TUYỂN DỤNG

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng bằng các kênh marketing .

- Chăm sóc và phát triển nguồn khách hàng của bản thân.

- Lập kế hoạch công tác tuần/tháng/quý của bản thân theo định hướng của Công ty.