Công ty TNHH xD Quốc Nghĩa

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty Quốc Nghĩa hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình. Phạm vị hoạt động trong các huyện: Đại Lộc, Đông Giang

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội