Công ty TNHH Yupoong Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Yupoong Viet Nam

KCN Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai

Nghành nghề : May mũ vải

Q gia đầu tư : Hàn Quốc

THÔNG TIN CÔNG TY

KCN Long Bình

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ