Công ty TNHH ZTAG VIỆT NAM

http://www.zTag.vn

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

zTag là một nền tảng thương mại điện tử về quyền sở hữu tài sản trí tuệ, xây dựng cầu nối giữa thế giới hiện thực và thế giới số (Metaverse)

Thế hệ Z là kỷ nguyên ngày càng chú trọng  bảo vệ bản quyền tác giả, đó cũng là một kỷ nguyên ngày càng tự do và chú trọng sự chia sẻ

zTag xem trọng quyền và lợi ích tài sản trí tuệ của tác giả, tạo nên nền tảng giao dịch tự do trong thế giới số, 
zTag là người vận chuyển thông tin tiên phong trong việc truyền tải đến thế hệ Z một xu hướng mới về giá trị của thời gian.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Tầng 2- Rosana tower, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội