Công ty tư vấn đầu tư Kim An

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

hành lập năm 2013, Kim An là nền tảng công nghệ tài chính chuyên kết nối các Tổ chức tín dụng đến các doanh nghiệp vi mô, vừa và nhỏ (MSME) tại Việt Nam

Với hệ thống cơ sở dữ liệu hơn 1 triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp vi mô, Kim An mong muốn góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện thông qua hợp tác sâu rộng với các đối tác Ngân hàng và Công ty Tài chính trong lĩnh vực phân phối sản phẩm, cung cấp chấm điểm tín dụng và tích hợp công nghệ tài chính

THÔNG TIN CÔNG TY

133 Nguyễn Chí Thanh, P9, Quận 5

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ