Công ty tư vấn Diamondstar

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty tư vấn Diamondstar chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty tư vấn Diamondstar, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty tư vấn Diamondstar

- Tư vấn về sản phẩm thẻ tín dụng hoặc sản phẩm vay tiêu dùng của ngân hàng.
- Giới thiệu sản phẩm, thuyết phục khách hàng tham gia sản phẩm qua điện thoại.
- Thiết lập cuộc hẹn với khách hàng cho nhân viên đi lấy hồ sơ.
- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng
- Được hỗ trợ danh sách khách hàng từ phía công ty trong suốt quá trình làm việc.