GIỚI THIỆU CÔNG TY

Sản xuất, chế biến các sản phẩm đồ dùng gia đình được làm bằng gỗ, kim loại, nhựa, gốm, thủy tinh và các vật liệu từ tự nhiên khác như: Cói, mây, lục bình, lá buông...

THÔNG TIN CÔNG TY

Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ