CÔNG TY VỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NEWTON QUỐC TẾ

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY VỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NEWTON QUỐC TẾ chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY VỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NEWTON QUỐC TẾ, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY VỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NEWTON QUỐC TẾ

- Mở mới các Nhà phân phối (NPP) sơn, chăm sóc, duy trì, phát triển hệ thống đại lý cũ.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đốc thúc và thu hồi công nợ khách hàng.

- Xây dựng phương án và tham mưu cho cấp trên về việc mở mới, phát triển hệ thống đại lý khu vực quản lý.

- Tiếp nhận, thực hiện các hướng dẫn, phân công của cấp quản lý trực tiếp.

- Báo cáo kết quả kinh doanh và kế hoạch thực hiện kinh doanh tháng tiếp theo