CORE NET INTERNATIONAL

http://www.hrcorenet.com/

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

Core Net International là công ty chuyên về tư vấn/tìm kiếm nhân sự cao cấp.

Chúng tôi bắt đầu kinh doanh dịch vụ này tại Seoul, Hàn Quốc, và mở rộng đến Hà Nội. Trong năm 2015, chúng tôi đã được Chính phủ Việt Nam cấp giấy phép hoạt động cho doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, từ đó chúng tôi bắt đầu dịch vụ Tìm kiếm Nguồn Nhân lực.

Ngày nay, hoạt động kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng lớn mạnh, và nhiều vùng đất giá trị của Việt Nam được nền công nghiệp Hàn Quốc phát hiện đang dần trở thành cửa khẩu giao thương và khu vực sản xuất quan trọng.

Khi một công ty mới thành lập tại Việt Nam, một trong những yếu tố quan trọng nhất để tạo nên thành công chính là nguồn nhân lực chất lượng.

Hơn 10 năm qua, Core Search HCM đã và đang cung cấp dịch vụ tư vấn đến các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh và Tiếp thị toàn cầu.

Bên cạnh những kinh nghiệm trước đây tại Việt Nam, chúng tôi mở rộng việc tìm kiếm Nguồn nhân lực chuyên nghiệp, có định hướng tốt và cống hiến nhiều hơn nữa cho khách hàng.

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp cho cả doanh nghiệp Hàn Quốc và thế hệ trẻ Việt Nam đạt được nhu cầu và mong muốn của mình, như vậy hai quốc gia sẽ tiếp tục cộng tác phát triển và thân thiên hơn nữa trong tương lai.


Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

298 Ung Văn Khiêm, f.25 Bình thạnh, HCMC

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội