CT Cổ Phần Công Nghệ và Thương Mại Việt

https://infinitum.vn/

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

CT Cổ Phần Công Nghệ và Thương Mại Việt

Lô 556, Quốc lộ 5, Khu 2, P. Quán Toan, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Lô 556, Quốc lộ 5, Khu 2, P. Quán Toan, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, VIỆT NAM

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội