GIỚI THIỆU CÔNG TY

Biểu tượng nhà thuốc chuẩn mực về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, luôn được khách hàng tin yêu và lựa chọn.

Hệ thống nhà thuốc dẫn đầu thị trường bán lẻ dược phẩm và các sản phẩm chăm sóc sữc khoẻ.

Thương hiệu mà quốc gia tự hào trong việc góp phần phát triển thị trường bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam.

THÔNG TIN CÔNG TY

68/8 CẦU TÓ. THANH TRÌ. HÀ NỘI

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ