GIỚI THIỆU CÔNG TY

Cần tuyển 5 nhân viên IT (tiếng Anh thành thạo) có 3-5 nam kjnh nghiêm 

tuyển dụng những ứng viên biết lập trình phần mềm.

va 2 nhân viên 9 ra trường làm cho 1 công ty của Mỹ, có trụ sở tại Việt Nam , lam việc online hoặc tài HCM va Dong Thap

Lương cao, thỏa thuận 
Miss kathy 0938 738708

THÔNG TIN CÔNG TY

71 Gò thap

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ