CTY TNHH IBELIS

http://www.ibelis.vn/

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

húng tôi mang niềm đam mê giúp đỡ khách hàng của mình giải quyết những thách thức trong kinh doanh, cải thiện hoạt động kinh doanh và gia tăng lợi nhuận. Nhiều nhà quản lý trong F&B và chủ doanh nghiệp dành nhiều thời gian của mình thay vì những ứng dụng phần mềm có thể giải quyết.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

63 Duong 43, P. Tan Quy, Q.7

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội