CTY TNHH IXORAT

www.ixorat.com

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Còn 35 ngày để ứng tuyển

Còn 23 ngày để ứng tuyển

Địa chỉ công ty

85 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội