CTY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ BAN MAI XANH

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

24A9/1 TRẦN VĂN GIÀU XÃ PHẠM VĂN HAI, BÌNH CHÁNH, TP.HCM

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội