Cty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng An Minh

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: Tư vấn thiết kế các công trình cầu đường, thủy lợi, thủy điện. Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp về các nội dung: kết cấu công trình, tổng mặt bằng công trình xây dựng, kiến trúc nội- ngoại thất công trình. Tư vấn xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện về các nội dung: lập dự án đầu tư xây dựng; thẩm định thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công và tổng dự toán; Lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, tư vấn đấu thầu. Tư vấn giám sát thi công công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước. Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình cấp thoát nước, khảo sát địa hình, khảo sát địa chất; Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế quy hoạch xây dựng. Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, công trình đường bộ. Hoạt động đo đạc bản đồ. Thiết kế, giám sát hệ thống cấp điện các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110 KV.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Km27, QL19, Tx An Nhơn Tỉnh Bình Định

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội