Cty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng An Minh

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Cty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng An Minh chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Cty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng An Minh, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Cty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng An Minh

Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: Tư vấn thiết kế các công trình cầu đường, thủy lợi, thủy điện. Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp về các nội dung: kết cấu công trình, tổng mặt bằng công trình xây dựng, kiến trúc nội- ngoại thất công trình. Tư vấn xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện về các nội dung: lập dự án đầu tư xây dựng; thẩm định thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công và tổng dự toán; Lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, tư vấn đấu thầu. Tư vấn giám sát thi công công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước. Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình cấp thoát nước, khảo sát địa hình, khảo sát địa chất; Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế quy hoạch xây dựng. Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, công trình đường bộ. Hoạt động đo đạc bản đồ. Thiết kế, giám sát hệ thống cấp điện các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110 KV.