Cty TNHH VORC (Vietnam ORganic Connection)

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

“Liên Hiệp Nông Nghiệp Sạch VN - Vietnam ORganic Connection (VORC)” bao gồm các Hoạt Động:

1/ Phân Phối và Xuất Khẩu Nông Phẩm Sạch 

2/ Chuyển Giao Công Nghệ, Liên Kết, Trợ Vốn và Hướng Dẫn Nông Dân thực hành làm Nông Nghiệp Sạch 4.0. 

3/ Lập 1 Hệ Thống Vườn Rừng Sinh Thái (Permaculture), kết hợp Nông Nghiệp và Du Lịch, Giáo Dục 

4/ Xây dựng 1 Cộng Đồng Nông Nghiệp Sạch Bền Vững, tuyên truyền Ý Thức Bảo Vệ Sức Khoẻ Cộng Đồng và Bảo Vệ Môi Trường

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

202 Hoàng Văn Thụ, P9, Phú Nhuận, TPHCM

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội