Cty TNHH VORC (Vietnam ORganic Connection)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Cty TNHH VORC (Vietnam ORganic Connection) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Cty TNHH VORC (Vietnam ORganic Connection), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Cty TNHH VORC (Vietnam ORganic Connection)

“Liên Hiệp Nông Nghiệp Sạch VN - Vietnam ORganic Connection (VORC)” bao gồm các Hoạt Động:

1/ Phân Phối và Xuất Khẩu Nông Phẩm Sạch 

2/ Chuyển Giao Công Nghệ, Liên Kết, Trợ Vốn và Hướng Dẫn Nông Dân thực hành làm Nông Nghiệp Sạch 4.0. 

3/ Lập 1 Hệ Thống Vườn Rừng Sinh Thái (Permaculture), kết hợp Nông Nghiệp và Du Lịch, Giáo Dục 

4/ Xây dựng 1 Cộng Đồng Nông Nghiệp Sạch Bền Vững, tuyên truyền Ý Thức Bảo Vệ Sức Khoẻ Cộng Đồng và Bảo Vệ Môi Trường