Cửa Hàng Minh Ngân

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

Chuyên gia công và cung cấp nguyên vật liệu cho ngành quảng cáo

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

577 Thiên Đức, Vạn An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội