Damco Vietnam

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

Company name: Damco Vietnam.

Damco is one of the world's leading third party logistics providers specialising in customised freight forwarding and supply chain solutions. The company has 11,300 employees in over 300 offices across 90 countries and representation in a further 30 countries. In 2012, the company had a net turnover of USD 3,3 billion, managed more than 2,7 million TEU of ocean freight and supply chain management volumes and air freighted more than 210,000 tonnes. Damco is part of Maersk Group.

Address: 4th Floor, Zen Building, 54-56 Nguyen Trai, dist. 1, HCMC

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Zen Plaza, 54-56 Nguyen Trai, Distric 1, HCMC

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội