Damco Vietnam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Damco Vietnam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Damco Vietnam

Company name: Damco Vietnam.

Damco is one of the world's leading third party logistics providers specialising in customised freight forwarding and supply chain solutions. The company has 11,300 employees in over 300 offices across 90 countries and representation in a further 30 countries. In 2012, the company had a net turnover of USD 3,3 billion, managed more than 2,7 million TEU of ocean freight and supply chain management volumes and air freighted more than 210,000 tonnes. Damco is part of Maersk Group.

Address: 4th Floor, Zen Building, 54-56 Nguyen Trai, dist. 1, HCMC