DEEDA (VIETNAM) COMPANY LIMITED

www.Deeda.Care

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Deeda.care là phiên bản nước ngoài của Waterdrop.Inc. Waterdrop Company là nền tảng công nghệ hàng đầu thế giới về bảo hiểm và dịch vụ y tế. Với sứ mệnh "sử dụng công nghệ Internet để giúp công chúng có bảo hiểm và chăm sóc y tế, đồng thời bảo vệ hàng trăm triệu gia đình ”. Chúng tôi đã xây dựng một mạng lưới bảo hiểm và dịch vụ y tế khổng lồ thông qua gây quỹ y tế, nền tảng bảo hiểm và nền tảng dịch vụ y tế để cung cấp cho người dùng các giải pháp bảo vệ sức khỏe.

Vào tháng 5 năm 2021, Công ty Waterdrop.Inc đã được niêm yết thành công trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York, Hoa Kỳ với mã chứng khoán "WDH"

Như là một nhân viên của Deeda, chúng tôi tuân thủ khái niệm "Gom góp hơi ấm của thế giới, để không còn bất lực khi gặp khó khăn", mang lại sự giúp đỡ trực tiếp nhất cho bệnh nhân và mong muốn sự phát triển đáng tin cậy của bạn với công ty.

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Lim Tower, 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Dakao, Quận 1, HCM

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội