DH C&D CO., LTD

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty DH C&D là công ty có vốn 100% của Hàn Quốc có công ty mẹ là công ty Dong-Hae trụ sở chính đặt tại Seoul Hàn Quốc, lĩnh vực thi công là xây dựng nhà xưởng công nghiệp và sản xuất chuyển giao các thiết bị máy móc về lĩnh vực cơ khí...

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

244 Hoang Cong Chat, Phu Dien, Tu Liem, Ha NOi

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội