GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty DH C&D là công ty có vốn 100% của Hàn Quốc có công ty mẹ là công ty Dong-Hae trụ sở chính đặt tại Seoul Hàn Quốc, lĩnh vực thi công là xây dựng nhà xưởng công nghiệp và sản xuất chuyển giao các thiết bị máy móc về lĩnh vực cơ khí...

THÔNG TIN CÔNG TY

244 Hoang Cong Chat, Phu Dien, Tu Liem, Ha NOi

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ